Viimeisimpien vuosien aikana opetuksen digitalisaatio on ottanut tuulta alleen, ja samalla on lisääntynyt myös aiheeseen liittyvä keskustelu. Median kautta on saanut kuulla kuitenkin enimmäkseen vain negatiivista keskustelua tekniikan käytöstä opetuksessa. Positiivisille uutisille onkin siis tilausta. Turun Luostarivuoren yläaste on yksi sellaisista kouluista, joka on valinnut käyttää digitaalista oppimateriaalia matematiikan opetuksessa. Digitaalisen opetusmateriaalin käyttökokemuksen selvittämiseksi allekirjoittanut pääsi keskustelemaan koulun kahdeksasluokkalaisten sekä näiden matematiikan opettajan, Lars Nybergin, kanssa joulukuussa 2017. Lars opettaa matematiikkaa kielikylpyluokalle ruotsiksi. Opetusmateriaalina Lars on valinnut käyttää digitaalista Matematik.fi -oppikirjaa ja on kirjoittamisen aikana käyttänyt sitä jo kahden vuoden ajan. Nyt Luostarivuoren koulussa käytetään myös Matematik.fi suomenkielistä versiota, Ma.fi -oppikirjaa.

Luostarivuoren koulun matematiikan opettaja Lars Nyberg

Lars löysi Ma.fi -oppikirjan muutama vuosi sitten etsiessään internetistä uuteen opetussuunnitelmaan soveltuvaa opetusmateriaalia. Valinta useiden muiden oppikirjojen sekä Ma.fi:n välillä oli helppo. Lars halusi kokeilla digitaalista opetusmateriaalia sekä uusia opetustaan ja koska Ma.fi oli jo valmiiksi uuden opetussuunnitelman mukaan rakennettu, oli valinnan tekeminen helppoa. Muihin digitaalisiin oppikirjoihin verrattuna Ma.fi:n etuna on Larsin mielestä myös se, että oppilaat kirjoittavat kaikki tehtävät omiin vihkoihinsa. “Vaikka tekniikan käyttö kouluissa kasvaa, on kuitenkin tärkeää, että oppilaat käyttävät edelleen kynää ja paperia” hän sanoo. Se, että Ma.fi on ottanut jopa tämän seikan huomioon, oli yksi ratkaisevista seikoista, kun hän päätti ottaa uuden opetusmateriaalin käyttöönsä. Lisäksi Lars ihmetteli sitä, että Ma.fi –oppikirja on täysin ilmainen!

Ma.fi:n käyttöönotto oli helppoa. “Kaikki toiminnot ovat loogisesti rakennettuja ja tarvittaessa on helposti löydettävissä selkeät ohjeet eri toimintojen käytöstä”. Myös oppilaiden mielestä digitaalisen opetusmateriaalin käyttöönotto oli helppoa ja nopeaa. Digitaalisuuskaan ei ollut ongelmana, sillä matematiikan tunneilla oli mahdollista käyttää koulun ATK-tiloja, mitään uusia laitteita ei siis tarvinnut hankkia koululle. Kotona oppilaat voivat tehdä tehtäviään esimerkiksi omien älypuhelimiensa kautta, mikä on Larsin mielestä myös yksi monista Ma.fi:n vahvuuksista.

Oppilaat käyttävät digitaalista Ma.fi -oppikirjaa ja tekevät tehtävät vihkoihinsa.

Järjestelmässä on paljon hyviä työkaluja, joita kaikkia Lars ei ole vielä edes ehtinyt kokeilla. Hänestä varsinkin hyödyllinen toiminto on mahdollisuus nähdä oppilaiden digitaalisten kuulusteluiden tulokset reaaliajassa. Lisäksi opettajan käytännön työskentelyä on hyödyttänyt tehtävien merkitsemistoiminto, jossa oppilaat voivat merkitä jokaisen tehtävän värikoodilla, josta opettaja näkee heti, missä tehtävissä oppilas tarvitsee lisää avustusta. Näin opettajalle on jäänyt enemmän aikaa keskittyä niihin osa-alueisiin, jotka ovat oppilaiden mielestä hankalia. Muita opettajan työlle hyödyllisiä toimintoja ovat Larsin mielestä kokeiden automaattiset PDF -tulosteet, digitaalinen valkotaulu sekä mahdollisuus tehdä kaikesta oppikirjan sisällöstä tuloste. Viimeksi mainittua toimintoa hänen ei kuitenkaan ole ollut tarpeellista käyttää, sillä oppilaat käyttävät mieluummin digitaalista aineistoa.

Ma.fi:n työkaluista sisällön muokkaus -työkalu on Larsin mielestä mielenkiintoinen, mutta hän ei ole kokenut sen käytön olevan tarpeellista, sillä sivusto on hyvin rakennettu, kappaleet etenevät pedagogisesti loogisessa järjestyksessä ja kappaleiden sisällöt ovat riittävät. Hän on tyytyväinen oppikirjan tehtävien määrään ja vaativuustasoon. Hänen oppilaansa ovat kehittyneet jo niin taitaviksi matemaatikoiksi, että jopa oppikirjan vaikeimmatkin tehtävät sujuvat ongelmitta. Teoriaosuuksissa on käsillä olevan matematiikan teoriasta käsitelty Larsin mielestä keskeisimmät asiat. Myös oppilaiden mielestä teoriaosuus on hyvä ja se auttaa heitä etenemään oppimisessa. Muokkaustyökalua on kuitenkin Larsin mielestään helppo käyttää ja se mahdollistaa aineiston muokkaamisen opettajan tarpeita vastaavaksi. Myös koetyökalu on Larsin mielestä helppokäyttöinen ja hyödyllinen ja hän tietääkin koulussaan opettajia, jotka ovat tehneet omia kokeita Ma.fi sivustolla.

Larsin mielestä myös oppilaat tykkäävät käyttää sivustoa. ”Varsinkin teorianappi tehtävien yhteydessä on ollut oppilaille erittäin kätevä. Tarvittaessa on myös voinut laittaa vaiheittaiset ratkaisut esille oppilaille, jolloin he ovat voineet itsenäisesti tarkastaa tehtävänsä”. Oppilaat ovat erityisesti pitäneet kappaleiden alussa olevista historia -osuuksista. Nämä kappaleiden alussa olevat kertomukset avaavat kappaleessa käsittelevän matematiikan aihealueen historiaa ja innostavat oppilaita oppimaan lisää kyseisestä aihealueesta. Ehdottomasti parasta Ma.fi:n käytössä on oppilaiden mielestä kuitenkin se, ettei tarvitse kantaa fyysistä kirjaa mukanaan, että sivusto toimii myös omalla puhelimella ja että sivusto mahdollistaa työskentelemisen omassa tahdissa. Oppilaat kertovat myös, että teoria, tehtävien ratkaisut ja vastaukset ovat helposti saatavilla ja että oppikirjassa on paljon hyviä tehtäviä. Se, että jokaisen tehtävän voi merkitä värikoodilla, auttaa heitä tietämään, mitä asioita tulisi harjoitella enemmän. Lisäksi oppilaat mainitsivat, että sivuston digitaaliset kuulustelut ovat hauskoja. Oppilaiden mielestä nämä mainitut Ma.fi:n toiminnot auttavat erittäin paljon kokeeseen valmistautumisessa.

Matematiikan tunnit pidetään koulun ATK-tiloissa, jossa jokaisella oppilaalla on käytössään oma tietokone. Tarvittaessa oppikirjan voi avata myös esimerkiksi oman puhelimen kautta.

Mediassa on puhuttu viime aikoina paljon siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa negatiivisesti oppilaiden tuloksiin ja keskittymiseen. Lars ei ole kuitenkaan huomannut omissa oppilaissaan keskittymisongelmia. ”Päivän nuoriso on tottunut käyttämään tekniikkaa päivittäin ja moniin erilaisiin tarkoituksiin. On huolestuttavaa seurata keskusteluja tekniikan kieltämisestä opetuksessa.” hän vastaa viitaten varsinkin Ranskassa tehtyyn valtakunnalliseen päätökseen kieltää puhelimien käyttö kouluissa. Suomessa uusi opetussuunnitelma kehottaa puolestaan tekniikan käytön lisäämiseen opetuksessa. ”Meidän tulee oppiaineen sisällön lisäksi myös opettaa oppilaille, miten tekniikkaa käytetään oikein työskentelyssä. Opettajan ohjauksella oppilaani ovat oppineet käyttämään tekniikkaa tarkoituksenmukaisella tavalla oppituntien aikana, eikä keskittymisongelmia ole ilmennyt”. Myös oppilaat vastasivat, ettei oppitunneilla ole häiriköintiä tai keskittymisongelmia, sillä kaikki ovat keskittyneitä työskentelyyn. ”Tietysti on päiviä, jolloin tuntee itsensä väsyneeksi, ja silloin voi keskittyminen hieman herpaantua”, eräs oppilaista vastasi, mutta normaalisti tunneilla keskitytään työskentelyyn. Oppilaiden mielestä tekniikkaa ja nettiä käyttämällä oppitunneista tulee monipuolisempia. ”Tarvittaessa on mahdollista käydä katsomassa netistä lisätietoja jostain mielenkiintoisesta aiheesta, mutta yleensä tämä ei ole ollut tarpeellista, sillä kappaleen teoriaosuudesta on ollut saatavilla kaikki tarpeellinen tieto”.

Digitaalisen Ma.fi -oppikirjan käyttöönoton jälkeen Larsin opetustavat ovat muuttuneet merkittävästi. Hän mainitsee tärkeimmiksi asioiksi ajansäästön sekä oppilaiden tulosten ja etenemisen helpomman seuraamisen. ”Opettajan on helpompi keskittää ja ohjata opetustaan oikeisiin asioihin, kun on helposti nähtävissä ne asiat, joissa oppilaat kaipaavat enemmän ohjausta. Tämä ei ollut yhtä vaivattomasti nähtävillä tavallista kirjaa käytettäessä”.

Luostarivuoren kahdeksasluokkalaisten mielestä digitaalinen matematiikan kirjaa on hauska käyttää. Jos he saisivat valita tavallisen kirjan ja Ma.fi:n välillä, valitsisivat he ehdottomasti Ma.fi:n. ”Ma.fi:n avulla on helpompi oppia, sitä on hauska käyttää ja se on helppokäyttöinen”. Myös Lars on samoilla linjoilla. ”Ma.fi on tämän päivän trendi ja suosittelen sitä lämpimästi muille opettajille”.

6.1 2018 Anna Hellén

Lue lisää Ma.fi.

Digitaalisen opetusmateriaalin käyttö on vain positiivista

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *