I debatten om fenomenbaserad undervisning tillsammans med digitala verktyg i skolan kommer kritikerna ofta fram med missuppfattningar, såsom att det handlar om att eleverna lämnas vind för våg att “hitta sin kunskap själv på Google” eller att det inte längre är viktigt med ämneskunskap. Kritikerna tror att digitaliseringen handlar om att man inte längre ska kunna någonting själv, utan bara veta var man ska leta upp det. Dessa påståenden kom senast fram i diskussionsprogrammet Obs Debatt, där kritikerna bl.a. lyfte upp just dessa villfarelser.

Det är väldigt synd att de här felaktiga uppfattningarna får mera vatten på sin kvarn i och med medias snedvridna rapportering om använding av teknik i skolorna. Linda Mannila sammanfattade det här bra i sitt blogginlägg där hon kommenterade den senaste artikeln  om en ännu icke publicerad studie gällande hur digitaliseringen rentav försämrar inlärningen. (https://lindamannila.com/en/2018/11/20/den-korta-kommentaren-som-blev-till-en-novell/).

Vi undrar vad medierna vill uppnå med denna typ av clickbait-rapportering med “vetenskaplig forskning” i rubriken? Har de också missförstått vad digitaliseringen i skolorna handlar om?

Som pedagoger och utvecklare till det digitala läromedlet Ma.fi vill vi eliminera missuppfattningar om vad digitalisering i skolor innebär. I diskussionen kring hur man använder teknik i skolan skapar man ofta ogrundat motstånd i samhället och verkar helt och hållet glömma bort alla positiva aspekter som tekniken medför.

Folk måste lita på att Finlands högt utbildade, kompetenta och engagerade lärare klarar av att hantera förändringen som digitaliseringen innebär. Folk måste lita på att Finlands lärare, som genom åren varit en viktig del i att skapa ett av de bästa skolsystemen i världen, lyckas få digitaliseringen implementerad i skolan så att det gynnar elevernas inlärning och ger de rätta förutsättningarna för deras digitala framtid.

Vi inbjuder media, kritiker och övriga intresserade att ta del av hur Ma.fi används i undervisningen och hur digitaliseringen är en naturlig del av lektionerna genom att besöka William på Karis svenska högstadium.

Välkomna!

Sebastian Laxell & William Barman

 

Läs mer om elevcentrerad undervisning samt användning av teknik i skolan på www.barman.fi

Ma.fi är ett digitalt läromedel i matematik för årskurserna 7-9.

Den missförstådda digitaliseringen